Serwis

Bezpieczne podnoszenie zawsze związane jest z prawidłowym olinowaniem i bezpiecznymi zawiesiami.

Każde zakończenie umożliwiające umocowanie końca liny na bębnie lub wysięgniku kontrolujemy pod względem wytrzymałościowym, tak by było dopasowane do warunków pracy. Nawet najlepsze zawiesie bez regularnych kontroli i serwisu może się stać potencjalnym źródłem zagrożenia, dlatego tak bardzo rozwinęliśmy program kontroli i serwisu zapewniające bezpieczną pracę.

Kontrola zawiesi

Kontrola zawiesi

Obowiązujące przepisy i normy nakazują przeprowadzanie regularnych kontroli zawiesi, zaliczanych do osprzętu do podnoszenia, a coraz baczniejszą uwagę zwracają na to inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. My uwielbiamy kontrole, bo zdobywamy ogromną wiedzę o stosowanych zawiesiach i czujemy, iż nasze kontrole wiele razy mogły zapobiec nieszczęśliwym wypadkom. Dokonując regularnych kontroli udało nam się udoskonalić sposoby podnoszenia w wielu firmach, a uśmiech pracowników korzystających z naszych rozwiązań to dla nas największa satysfakcja. Kary za brak udokumentowanych kontroli bywają bardzo wysokie, a koszt kontroli jest naprawdę niski. Wykonujemy pełny serwis kontrolny wszystkich zawiesi i osprzętu do podnoszenia, w tym wymagane roczne kontrole obciążeń statycznych.

Uzbrajanie lin

Uzbrajanie lin

Zakończenie liny musi być bezpieczne i dostosowane do warunków pracy. Zakucia tulejami, zalewanie końcówek stożkowych, zakucia i zalewania stoperów, zakuwanie końcówek gwintowanych i zaplatanie to nasza specjalność. Każdy rodzaj zakończenia liny sprawdzamy obciążeniem próbnym i wydajemy atest potwierdzający wytrzymałość.

Smarowanie lin

Smarowanie lin

Smarowanie liny to proces, który w wielu przypadkach poprawia parametry użytkowe i zwiększa żywotność liny. Smar ułatwia linie poślizg w miejscach styku z każdą powierzchnią olinowania (kołami, rolkami i prowadnicami), a wprowadzony głęboko w przestrzenie międzysplotkowe niweluje częściowo tarcia występujące wewnątrz liny. Smarowanie lin pod ciśnieniem zapewnia prawidłowe rozprowadzenie smaru.

Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe

Większość producentów lin, zawiesi i osprzętu podaje ich wytrzymałość na wystawianych deklaracjach zgodności opierając się na dokumentach. My regularnie wykonujemy dodatkowe badania wykorzystując do tego celu kalibrowaną maszynę zrywającą w I klasie dokładności. Sprawdzamy wytrzymałość wykonanych w naszej firmie zakuć.

Badanie MT NDT

Badanie MT NDT

Szczegółowa kontroli stanu technicznego zawiesi specjalnych, elementów chwytakowych, trawers, C-haków i wszelkiego rodzaju osprzętu do podnoszenia, wymaga przeprowadzenia badań magnetyczno-proszkowych (MT). Badania pozwalają na wykrycie pęknięć zmęczeniowych wszystkich elementów stalowych niewidocznych gołym okiem.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi lub prześlij zapytanie.

Kontakt