Zaplatane

Każde zawiesie posiada swój niepowtarzalny numer, zapisany na wystawionej deklaracji zgodności, więc spełnia wszystkie wymagania PIP i umożliwia prowadzenie ewidencji wymaganych kontroli okresowych.

Naszą wiedzę wykorzystujemy również do wykonywania długich zaplotów w zawiesiach o obwodzie zamkniętym, w tym wykorzystywanych jako liny napędowe oraz do łączenia lin bez pogrubień średnicy.

W przypadku zainteresowanie usługami zaplatania lub zawiesiami zaplatanymi, prosimy o wcześniejszy kontakt i zrozumienie, że to ogromny wysiłek ludzkich rąk, które czasami muszą odpocząć. Zdarza się więc, iż niektórych zleceń nie będziemy w stanie wykonać z dnia na dzień.

Przykładowe dopuszczalne obciążenia robocze zawiesi zaplatanych 1c wykonanych z lin standardowych z rdzeniami organicznymi:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi lub prześlij zapytanie.

Kontakt