Badanie MT NDT

Możemy dostrzec to, co niewidoczne dla użytkowników.

Czas upływa szybko, a liczba przepracowanych cykli elementów dźwignicowych zwiększa się. Tradycyjne metody kontroli wizualnej okazują się niewystarczające.

Badanie przeprowadzamy metodą barwną wykorzystując białe farby podkładowe oraz zawiesiny z proszkiem magnetycznym. Cały proces odbywa się w świetle białym o odpowiednio dużym natężeniu. Wszystkie używane elementy wyposażenia tzn. miernik natężenia pola magnetycznego, miernik natężenia światła białego posiadają wymagane świadectwa kalibracji. Wysoka dokładność badania zapewnione jest poprzez użycie wyłącznie gotowych zestawów magnetyczno-proszkowych w aerozolach. Używamy gotowych środków do badań penetracyjnych BYCOTEST angielskiej firmy Magnaflux, które są zgodne z wymogami PN-EN ISO 9934-2 i wymaganiami ASME (The American Society of Mechanical Engineers).

Wszystkie badania magnetyczno-proszkowe wykonują wykwalifikowani pracownicy Inter Rope, zgodnie z zaleceniami norm zharmonizowanych serii PN-EN ISO 9934-1-3.

Badania magnetyczno-proszkowe stosujemy najczęściej do kontroli stanu technicznego zawiesi specjalnych, elementów chwytakowych, trawers, C-haków i wszelkiego rodzaju osprzętu do podnoszenia. Często są one wymagane przez producentów takich elementów podczas wykonywania corocznych kontroli szczegółowych. Przy dużym obciążeniu roboczym zawiesi łańcuchowych i linowych lub długim okresie użytkowania, takie badania pozwalają na wykrycie pęknięć zmęczeniowych ogniw i haków niewidocznych gołym okiem. Badania tego typu pozwalają na dokładniejszą ocenę ich stanu technicznego i zapewniają większe bezpieczeństwo ich użytkowania podczas wszystkich operacji podnoszenia ładunków. Badania magnetyczne są dokładniejsze od  metody penetracyjnej, która nie wykaże nieciągłości w przypadku ich zabrudzenia i wypełnienia oraz umożliwiają wykrycie uszkodzeń i wad zlokalizowanych tuż pod powierzchnią badanego elementu (do około 3 mm). Jeżeli przewiduje się wykonanie kontroli mającej na celu wykrycie niezgodności wewnętrznych powinno się zastosować badania ultradźwiękowe lub badania radiograficzne.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi lub prześlij zapytanie.

Kontakt