Uzbrajanie lin

Zakończenie liny musi być bezpieczne i wykonane zgodnie z zaleceniami obowiązujących norm i dyrektyw.

Każde zakończenie liny ma nadany numer identyfikacji, a wszystkie nietypowe uzbrojenia potwierdzamy dodatkowo badaniami wytrzymałości.

W przypadku operacji zakuwania przy pomocy odpowiednio dopasowanych tulei, zakuwania końcówek gwintowanych oraz stoperów przyjmuje się, że minimalna siła zrywająca linę zmniejsza się o około 10%. W przypadku lin kompaktowanych o podwyższonej wytrzymałości oraz nietypowych zakończeń zawsze wykonujemy 1 dodatkowe badanie niszczące dla całej partii produkcyjnej, które potwierdza wytrzymałość zakucia. Wynik badania zapisywany jest na wystawianej deklacaji zgodności.

Wadą tej techniki zakuwania jest możliwość wykonania zakucia tylko w siedzibie Inter Rope, ponieważ wymagają one użycia pras o sile nacisku dochodzącej do 600 ton.

Przy zakuwaniu wykorzystuje się tuleje z różnych materiałów. Najczęściej stosowane są tuleje aluminiowe, które stosuje się również do produkcji zawiesi linowych. Wyróżnia się tuleje cylindryczne, w których koniec liny wystaje z tulei, oraz tuleje stożkowe typu C, w których koniec liny ukryty jest wewnątrz tulei. Tuleje aluminiowe mają zastosowanie do lin stalowych standardowych oraz specjalistycznych. Tuleje nierdzewne stosuje się do lin nierdzewnych. Ma to szczególne znaczenie jeśli liny nierdzewne stosowane są w środowiskach o dużym zasoleniu np. w przemyśle morskim. Liny, które mają zastosowanie w zakładach z zagrożeniem wybuchem (kopalnie metanowe) zakuwane są tulejami miedzianymi. Aluminium ma właściwości elektrostatyczne i stanowi to zagrożenie powstania iskry i wybuchu.

Wszystkie rodzaje tulei pozwalają na utworzenie na końcu liny pętli lub pętli z kauszą, do której dodatkowo można zamontować dowolny inny osprzęt ułatwiający umocowanie ładunków (haki, szakle). Tuleje stalowe mają zastosowanie głównie jako zakończenie liny w postaci stopera. Zakończenia takie stosuje się w celu umocowania i połączenia końca liny z urządzeniem. Na wszystkich linach możliwe jest wykonanie końcówek stalowych gwintowanych (z gwintem wewnętrznym lub wewnętrznym). Takie zakończenia stosowane są do umocowania końca liny w urządzeniu, dlatego tak ważny jest prawidłowy dobór materiału i zastosowanie specjalnych kopyt do zaciśnięcia gwintowanej końcówki na linie. W naszej firmie każda operacja wykonanego zaciśnięcia zakończona jest niszczącym badaniem wytrzymałościowym, którego wynik daje gwarancję poprawności i trwałości zakucia.

Zaplatanie lin wymaga obniżenia wytrzymałości o 20%. Stosowane jest najczęściej do stworzenia pętli miękkiej lub pętli z kauszą w linach standardowych 6-splotkowych. Wykonanie zaplotów możliwe jest w miejscu użytkowania liny. Wykonujemy również zaplot długi stosowany w połączeniach obu końców liny tworząc obwód zamknięty. Takie zaploty mają zastosowanie w urządzeniach, w których liny wykorzystywane są jako elementy napędowe. Jedynie zalanie liny w końcówce stożkowej nie zmniejsza jej wytrzymałości. Dotyczy to zarówno zalewania metalem, jak i substancją żywiczną Wire Lock. Gwarancją prawidłowego połączenia liny z końcówką stożkową jest odpowiednia wielkość kielicha i zgodna z normą PN-EN 13411-4 operacja rozplecenia liny, oczyszczenia i zalania liny w kielichu końcówki stożkowej. W naszej firmie każda operacja zalewania końcówki stożkowej zakończona jest nieniszczącym badaniem wytrzymałościowym.

Wykonanie zalewania możliwe jest w miejscu użytkowania liny.

Dla wybranych średnic wykonujemy oko flamandzkie (flemish eye), czyli połaczona technikę zaplatania oraz zakuwania tulejami stalowymi.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi lub prześlij zapytanie.

Kontakt