Grommet

Nasze zawiesia grommet to najwyższa światowa jakość, ponieważ wykonujemy je bardzo precyzyjnie z bardzo elastycznych lin o dużej wytrzymałości. Wiele z nich sprawdziliśmy badaniami wytrzymałościowymi i zmęczeniowymi w naszym laboratorium, które empirycznie potwierdziły wykonane obliczenia. Zawiesia zaplatane grommet o obwodzie zamkniętym produkujemy zgodnie z normą PN-EN 13414-3 oraz z zapisami Dyrektyw Unijnych.

Zetknięcie końców liny w zawiesiu, które powinno zawsze pracować w linii prostej i nigdy nie powinno być miejscem zaczepu oraz zginania, oznaczamy ostrzegawczo czerwoną farbą. Długość zawiesi GROMMET o obwodzie zamkniętym to ich obwód zmierzony wzdłuż jego linii środkowej.

Jeśli z różnych przyczyn konieczne jest uformowanie pętli, to przez lata doświadczenia dopracowaliśmy technikę dodatkowego przeplecenia linki stalowej celem uformowania stałych pętli miękkich lub pętli z kauszą.

Oczywiście oferujemy zawiesia o wyższych średnicach, stosowane przede wszystkim na morskich platformach wiertniczych, aż do 216 mm i umożliwiające podniesienie elementów ważących ponad 1300 ton.

 

Masz pytanie?

Skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi lub prześlij zapytanie.

Kontakt